Gubitak novca organizam doživljava kao fizičku bol i tom prilikom se menja moždana aktivnost, disanje i krvni pritisak

Komentariši

  • Video Nadzor ProCar Beograd