Stovarišta Gradjevinskog Materijala, Beograd - Gradjevinski Materijal u Beogradu